SEEMO HAKKINDA

Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) Güney, Doğu ve Merkez Avrupa’daki dergi, radyo, televizyon kanalı, haber ajansı ve yeni medyalarda çalışan çok sayıda editörden oluşan, sivil ve kâr amacı gütmeyen bölgesel bir ağdır.

SEEMO, çeşitli komiteleriyle birlikte, uluslararası medya faaliyetleri ile bölgede medya alanındaki gelişmeler arasında bir köprü kurmayı amaçlar. SEEMO’nun ağı, bölgedeki ulusal ve yerel komitelerinin yanı sıra, Belgrad’daki SEEMO proje ofisi ile Viyana merkezli SEEMO-IPI ve SEEMO-SECEMO’yu da kapsar.

SEEMO, Güney, Doğu ve Merkez Avrupa’dan önde gelen genel yayın yönetmeleri, medya yöneticileri ve gazetecilik ile iletişim profesörleri tarafından, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla 2000 yılının Ekim ayında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de kuruldu. SEEMO’nun temel faaliyeti, bölgedeki gazetecilere ve basın kuruluşlarına yardım temin ederek basın özgürlüğünü korumaktır. SEEMO’nun bugüne kadar hükümet yetkilileri ve diğer mecralara gönderdiği basın açıklamaları ya da protesto mektuplarının yüzde 60’ndan fazlası olumlu sonuç vermiştir. SEEMO’nun her bir protesto mektubu, hem bölgesel hem de uluslararası alanda önde gelen basın kuruluşlarına, gerek ulusal gerek uluslararası kamuya bağlı ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasetçilere, devlet kurumlarına ve kamuoyunda söz sahibi kişilere dağıtılıyor. Geçmiş dönemlerde SEEMO teknik ekipman ve buna benzer yardımlar sağlayarak gazetecilere doğrudan da destek oldu. Kuruluş ayrıca, ölüm tehdidi alan ya da saldırıya uğrayan gazetecilere de gerekli yardımları yaptı.

SEEMO’nun ağının 1500’ün üzerinde bireysel üyesi arasında genel yayın yönetmeni, medya yöneticisi, medya patronu, medya uzmanı, medya ve iletişim profesörü ve bölgedeki önde gelen gazeteciler dahildir. Bazı medya kuruluşları ve kurumlar da tüzel olarak SEEMO’ya üyedir. SEEMO, bölgedeki basın özgürlüğü durumunu denetler ve gazeteciler ve basın kuruluşlarına yönelik yapılan tüm tehdit ve saldırılara cevabını devlet kurumları ile uluslararası kuruluşların yanı sıra, şirketlere, dini cemaatlere ve diğer siyasi ya da siyasi olmayan gruplara gönderdiği protesto mektuplarıyla verir. SEEMO, basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu ülkelere yönelik heyetlerde de başı çeken kuruluşlardan birdir. Bu kapsamda, SEEMO hükümet yetkilileri, diplomatlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarla görüşmeler yapar ve yargıya intikal eden davalarda hukuki temsilciler ve destek sağlar. SEEMO, kapsadığı tüm ülkelere düzenli olarak basın özgürlüğü ziyaretlerinde bulunur.

SEEMO, Ocak 2001’den Aralık 2013’e kadar düzenlediği çeşitli toplantılarda 16 binin üzerinde genel yayın yönetmeni, medya yöneticisi ve bölgenin önde gelen yöneticileriyle kamu kişiliklerini biraraya getirdi. SEEMO’nun her sene düzenlediği etkinlikler arasında ise Güney Doğu Avrupa Medya Forumu (SEEMF), Medya Politikaları Komisyonu, İstanbul Medya Günleri ve Araştırmacı Gazetecilik Günleri bulunuyor. SEEMO ayrıca çok sayıda kardeşe kuruluşa da sahip: Uluslararası Medya Merkezi (International Media Center IMC), Uluslararası Akademi (International Academy IA), Uluslararası Medya Merkezi – Slovenya (IMC-SLO), Güney, Doğu ve Merkez Avrupa Halkla İlişkiler Örgütü (South East and Central Europe PR Organisation – SECEPRO) ve SECEMO bunlardan bazıları.

SEEMO gerek uluslararası, gerek bölgesel gerekse yerel kamu ve sivil kuruluşlarla, vakıflarla, medya örgütleriyle, medya dernekleriyle, sendikalar ve daha nice kurumla da aktif olarak işbirliği yapıyor.

Gazetecilere yardım etmek onların mesleki eğitimini de pekiştirmek anlamına geliyor. SEEMO, birçok genç gazeteci ve medya ile iletişim öğrencisini çok sayıda farklı projeleyle destekliyor. Bu kapsamda, 2001’den bu yana araştırmacı gazeteciler ve azınlık medyası temsilcileriyle 50’nin üzerinde çalıştay ve seminer düzenlendi.

2004’ten bu yana ise SEEMO Güney, Doğu ve Merkez Avrupa’ya yönelik bir basın dergisi olan De Scripto’yu yayınlıyor. SEEMO’nun yayınları arasında bölgede çalışan gazeteciler için çıkarılan bir Medya Kılavuzu da bulunuyor.

SEEMO ayrıca her sene gazetecilere pek çok ödül dağıtıyor. Bunlar arasında, bölgede halkların birbirlerini karşılıklı olarak daha iyi anladığı bir iklimi teşvik eden ve etnik bölünmeler, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığını sonlandırma çabalarına destek olan çalışmalara imza atan gazetecilere verilen birbirimizi daha iyi anlamak için Dr. Erhard Busek SEEMO ödülü, CEI-SEEMO Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ve SEEMO İnsan Hakları Ödülü de var.

İletişim: info@seemo.org,www.seemo.org
SEEMO Senel Sekreteri Oliver Vujovic

SEMO HAKKINDA:

“Hiçbir şey ya da kimse mükemmel değildir. Bu Güney Doğu Avrupa medyası için de geçerli. Bugüne kadar SEEMO, gerek toplumda gerekse siyasi çevrelerde gazetecilere ve basın kuruluşlarına sergilenen tutum ve onların şahsi güvenliği ile ilgili endişesini pek çok kez dile getirdi. Bunu yapmak, Avrupa’da ifade özgürlüğünü garantiye almak adına ortak bir sorumluluk aynı zamanda.”
Erhard Busek, Viyana merkezli Danube Bölgesi ve Merkez Avrupa Enstitüsü Başkanı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi Koordinatörü (SECI).

“Bu vesileyle uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ve senelerdir Güney ve Doğu Avrupa’dan editörleri, yayıncıları ve önde gelen gazetecileri bünyesine katan SEEMO’nun çalışmalarını desteklediğimi belirtmek isterim. Nitekim başkanlık dönemimde, bölgedeki ülkeleri birbirleriyle barıştırmak, birçok alanda işbirliği tesis etmek ve devletlerimiz arasında da dostane ilişkileri geliştirmek gibi önceliklerim olduğu için, bu anlamda benzer amaçlar taşıdığımızı söyleyebilirim.
Ivo Josipović, eski Hırvatistan cumhurbaşkanı

“SEEMO’nun temel görevleri daima basın özgürlüğü için savaşmak, yolsuzlukla mücadele etmek ve bölgedeki medya temsilcileri ile uluslararası kurumlar arasında bir ağ örmek olmuştur. SEEMO günümüzde medya şirketleri, medya sahipleri, gazeteciler ve siyasi temsilciler ile uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere, toplumda önde gelen diğer önemli aktörler tarafından da saygı görmektedir.”
Dr. Michael Spindelegger, Avusturya eski Şansölye Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı

“SEEMO, Güney, Doğu ve Merkez Avrupa’daki gazetecileri korumak, yönlendirmek ve onlara destek olmak adına olmazsa olmaz bir rol üstleniyor.”
Marina Constantinoiu, Bükreş’te yayınlanan Rumen Jurnalul National gazetesinin genel yayın yönetmeni

“SEEMO’nun verdiği tepkiler ve sağladığı destek benim için çok önemliydi. Moral boyutundan öte, bu tepkiler devlet kurumlarının daha çabuk cevap vermelerini de sağladı. Hırvat yetkililerine yönelik bu tarz baskılar son derece önemli, zira onlara meselenin Hırvatistan’ın dışında da takip edildiğini gösteriyor.
Drago Hedl, Zagreb ve Osijek’te yayınlanan Hırvat Jutarnji list muhabiri ve yazar

“SEEMO, dönemin Sırbistan Başbakanı Vojislav Koštunica ve İçişleri Bakanı Dragan Jočić’e mektup göndererek bana daha ilk andan itibaren desteğini esirgemedi. Saldırılara uğradığım dönemde SEEMO benim için ihtiyaç duyduğum desteği, yardımı ve teselliyi sağladı. SEEMO’ya ve oradaki tüm meslektaşları çok teşekkür ediyorum.”
Vladimir Mitrić, Loznica’da yayınlanan Sırp Večernje novosti gazetesi muhabiri

“SEEMO’nun bana gösterdiği desteğin önemiyle ilgili ne dersem yetersiz kalır. Benim içinde bulunduğum vaka için ulusal ve uluslararası görünürlük çok önemliydi.
Anuška Delić, Ljubljana’a yayınlanan Sloven Delo gazetesinde araştırmacı gazeteci

“SEEMO’nun hayatımda, mesleki gelişimimi pekiştirmemi sağlayan bir kuruluş olarak çok önemli bir yeri var. SEEMO sayesinde kendimi çok sayıda önemli konuda kendimi geliştirmekle kalmadım, onun vasıtasıyla ayrıca bölgede çok sayıda meslektaşımla iletişim kurdum, diğerleriyle nice bilgi ve tecrübe paylaştım, hastalandığımda çok ihtiyacım duyduğum yardımlarda aldım. Seemo aynı zamanda, çevremdeki baskının ve yalnızlığımın en çok arttığı ve en tehlikeli olduğu dönemde de çalışmak için gerekli alanı muhafaza etmemi sağladı.
Esad Hećimović, Saraybosna merkezli Boşnak OBN TV kanalı editörü

“Basın özgürlüğü için çalışan uluslararası kuruluşlardan aldığım büyük destek rejimin radikal kararlar almasını önlemek adına ve faillerin bulunması amacıyla bir soruşturma başlatılması için büyük bir baskı oluşturdu. Teki gösteren kuruluşlar arasında, daha sonra vakamı takip eden ve haberleştiren SEEMO da vardı.
Željko Ivanović, Podgorica’d yayınlan Karadağ gazetesi Vijesti’nin kurucusu ve yayıncısı