NEKAJ PODATKOV O SEEMO

Organizacija za medije v jugovzhodni Evropi (SEEMO) je regionalna, nevladna in neprofitna mreža urednikov, medijskih voditeljev in vodilnih novinarjev iz časopisov, revij, radijskih in televizijskih postaj, tiskovnih agencij in novih medijev v južni, vzhodni in osrednji Evropi. SEEMO s svojimi odbori si prizadeva povezovati dejavnosti mednarodnih medijev z razvojem medijev v regiji. Mreža SEEMO vključuje nacionalne in lokalne odbore v regiji ter projektno pisarno v Beogradu in SEEMO-IPI in SEEMO-SECEMO na Dunaju.

Skupina vodilnih glavnih urednikov, medijskih voditeljev, profesorjev novinarstva in komunikacij iz južne, vzhodne in centralne Evrope je oktobra leta 2000 v Zagrebu ustanovila SEEMO ob prisotnosti drugih mednarodnih organizacij. Ena osrednjih dejavnosti SEEMO je zaščita svobode tiska in ponujanje pomoči novinarjem in medijskim hišam v jugovzhodni Evropi. Več kot 60 odstotkov sporočil in protestnih pisem, ki jih je SEEMO v preteklosti naslovil na vladne in druge uradnike, je imelo pozitivne učinke.

Vsak protest, ki ga objavi SEEMO, je posredovan vodilnim regionalnim in mednarodnim medijem, državnim in mednarodnim vladnim ali nevladnim organizacijam, politikom in javnim osebnostim ali institucijam. V preteklosti je SEEMO ponujal tudi tehnično opremo in drugo neposredno pomoč novinarjem. Prav tako je zagotavljal najnujnejšo pomoč novinarjem, ki so bili tarča smrtnih groženj. SEEMO šteje več kot 1500 članov, med katerimi so glavni uredniki, medijski voditelji, lastniki medijev, strokovnjaki, profesorji s področa medijev in komunikacij ter vodilni novinarji iz južne, vzhodne in osrednje Evrope. Več medijskih hiš ali institucij so tudi korporativne članice SEEMO.

SEEMO spremlja svobodo tiska v južni, vzhodni in centralni Evropi ter se odziva na grožnje in napade na novinarje v različnih medijih s protestnimi pismi, ki jih pošlje vladam, medvladnim organizacijam, vendar tudi podjetjem, verskim organizacijam in drugim političnim skupinam. SEEMO hkrati organizira misije za opazovanje svobode medijev v državah, v katerih je ta ogrožena. Ob tem se srečuje s predstavniki vlad, z diplomati, novinarji in nevladnimi organizacijami ter ponuja pravno pomoč in zastopanje v sodnih postopkih.

SEEMO organizira redne obiske za opazovanje svobode tiska v vseh državah v regiji. V obdobju med januarjem 2001 in decembrom 2014 je SEEMO sodeloval z več kot 16.000 glavnih urednikov, medijskih voditeljev, vodilnih novinarjev in javnih osebnosti, ki so se udeleželi različnih srečanj. Med letnimi srečanji, ki jih organizira SEEMO, so tudi Forum za medije jugovzhodne Evrope (SEEMF), Odbor za medijsko politiko, Istanbulski dnevi medijev in Dnevi raziskovalnega novinarstva. SEEMO ima tudi sestrske organizacije: Mednarodna akademija – Mednarodni center za medije (International Academy – International Media Center, IA-IMC), Mednarodna akademija (IA), Mednarodni center za medije – Slovenija (IMC-SLO), Organizacija za PR v jugovzhodni in Srednji Evropi (SECEPRO) in SECEMO.

SEEMO aktivno sodeluje z mednarodnimi, regionalnimi in nacionalnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, fondacijami, medijskimi organizacijami, združenji, sindikati in institucijami. Pomagati novinarjem pomeni tudi spodbujati njihovo nadaljnje izobraževanje. Skozi različne projekte SEEMO podpira mlade novinarje in študente medijske komunikacije. Od leta 2004 objavlja medijsko revijo Scripto. Prav tako redno objavlja Medijski priročnik (Media Handbook) za jugovzhodno in osrednjo Evropo. Vsako leto podeljuje več nagrad, vključno s SEEMO nagrado Dr. Erharda Buseka za boljše razumevanje, katere cilj je oddati priznanje tistim novinarjem jugovzhodne in osrednje Evrope, ki spodbujajo boljše razumevanje med ljudmi v regiji in podpirajo napore, da bi se končale etnične delitve, rasizem in ksenofobija. Med nagradama sta tudi CEI-SEEMO nagrada za raziskovalno novinarstvo in SEEMO nagrada za človekove pravice.

Kontakt: info@seemo.org, www.seemo.org.
Generalni sekretar SEEMO: Oliver Vujovic.

REKLI SO O SEEMO:

„Nič in nihče ni popoln. To velja tudi za medije v jugovzodni Evropi. SEEMO je do zdaj neštetokrat izrazil svojo zaskrbljenost zaradi odnosa javnosti in politikov do novinarjev in medijev ter zaradi njihove varnosti. V Evropi je zagotavljanje svobode izražanja naša skupna odgovornost.“
Erhard Busek, predsednik Inštituta za Donavsko regijo in osrednjo Evropo s sedežem na Dunaju, koordinator Pobude za sodelovanje v jugovzhodni Evropi.

„Rad bi izrazil svojo podporo delu mednarodne nevladne organizacije SEEMO, ki že vrsto let združuje urednike, založnike medijev in vodilne novinarje južne in vzhodne Evrope. Rad bi poudaril, da imamo iste cilje, saj je ena izmed prioritet mojega predsedniškega mandata prav sprava med državami regije, vzpostavitev sodelovanja na različnih poljih ter razvoj prijateljskih odnosov med nacijami.“
Ivo Josipović, predsednik Hrvaške (2010-2015).

„Poglavitna naloga SEEMO je vedno bil boj za svobodo tiska in proti korupciji ter vzpostavitev omrežij, ki povezujejo predstavnike medijev iz regije z mednarodnimi organizacijami. SEEMO danes uživa spoštovanje tako medijskih podjetij kot lastnikov medijev, novinarjev ter drugih pomembnih igralcev v družbi, vključno z vodilnimi politiki in mednarodnimi organizacijami.“
Dr. Michael Spindelegger, nekdanji vicekancelar in minister za zunanje zadeve Avtrije.

„SEEMO igra ključno vlogo pri zaščiti, podpori in usmerjanju novinarjev v južni, vzhodni in osrednji Evropi.“
Marina Constantinoiu, glavna odgovorna urednica Jurnalul National, Bukarešta, Romunija.

„Odzivi in podpora SEEMO sta bili zelo pomembni zame, ne samo v moralnem smislu, ampak tudi v doseganju hitrejšega odziva inštitucij. Pritisk, ki ga izvajajo mednarodne organizacije na Hrvaške oblasti je zelo pomemben saj potrujeje da tudi izven Hrvaške opazujejo tovrstne primere.“
Drago Hedl, poročevalec Jutranjega lista, Zagreb-Osijek in avtor.

„Užival sem podporo SEEMO od samega začetka, ko je naslovil prva javna pisma na takratnega predsednika vlade Vojislava Koštunico in ministra za notranje zadeve Dragana Jočića. SEEMO je bil pomemben vir podpore, pomoči in tolažbe, ki sem jo potreboval v času, ko sem bil tarča napadov. Velika zahvala SEEMO in vsem kolegom, ki so del te organizacije.“
Vladimir Mitrić, dopisnik Večernjih novosti iz Loznice, Srbije.

„Težko je izpostaviti velik pomen tovrstne (SEEMO) pomoči. Za primere, kot je moj, je zelo pomembno, da so vidni tako doma kot v tujini.“
Anuška Delić, raziskovalna novinarka časnika Delo, Ljubljana.

„SEEMO je zame zelo pomembna organizacija, ki mi je omogočila strokovno izpopolnjevanje na številnih področjih. Je platforma, ki ponuja mreženje med novinarji v celotni regiji in izmenjavo izkušenj in znanj. Ponudila mi je pomoč, ko sem zbolel in jo potreboval, a tudi vzdrževanja prostora za delo v časih, ko sta izolacija in pritisk iz lastnega okolja bila najbolj močna in nevarna.“
Esad Hećimović, urednik OBN TV iz Sarajeva, Bosna-Hercegovina.

„Velika podpora, ki sem je bil deležen s strani mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s pravicami in svobodo medijev, je bila zelo pomembna kot oblika pritiska na oblasti, da se vzdržijo nadaljnjih radikalnih potez in sprožijo raziskavo, da bi se odkrili storilci. Med njimi je bil tudi SEEMO, ki se je odzval na dogodke in potem redno sledil mojemu primeru in o njem tudi poročal.“
Željko Ivanović, ustanovitelj in založnik dnevnika Vijesti iz Podgorice, Črna Gora.