O SEEMO

Południowo Europejska Organizacja Mediów (SEEMO) jest regionalną (NGO) organizacją pozarządową wydawców, dyrektorów mediów, redaktorów naczelnych i czołowych dziennikarzy gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, agencji informacyjnych i nowych mediów (e-mediów) w Europie Środkowowschodniej i południowej a także profesorów dziennikarstwa i komunikacji oraz ekspertów ds. mediów. Zadaniem SEEMO oraz jego komisji jest zbudowanie pomostu między międzynarodowymi działaniami mediów a ich rozwojem w regionie SEEMO.


SEEMO obejmuje krajowe i lokalne komitety w regionie, biuro projektowe SEEMO w Belgradzie, a także SEEMO IPI w Wiedniu i SEEMO SECEMO.


Organizacja SEEMO została założona w 2000 roku w Zagrzebiu / Chorwacja przez wydawców, redaktorów naczelnych, przedstawicieli mediów i profesorów dziennikarstwa i komunikacji Europy Środkowowschodniej i południowej w obecności przedstawicieli instytucji międzynarodowych. Jednym z głównych działań SEEMO jest ochrona wolności prasy w Europie Środkowowschodniej i południowej z udziałem dziennikarzy i mediów.


Ponad 60% wystosowanych przez SEEMO komunikatów prasowych i listów protestacyjnych skierowanych do szefów rządów i prezydentów, jak również i innych urzędników państwowych zostało pozytywnie rozpatrzonych. Każdy protest SEEMO jest przesyłany do wiodących mediów lokalnych i międzynarodowych, krajowych i międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, polityków oraz znanych publicznie osób i instytucji. W przeszłości oraganizacja SEEMO mogła pomagać bezpośrednio dziennikarzom w regionie oraz zapewniać im sprzęt techniczny i wsparcie finansowe. Organizacja SEEMO podejmowała także działania w sprawie dziennikarzy, którym grożono śmiercią lub którzy byli atakowani.


SEEMO zrzesza ponad 1500 członków – wydawców, redaktorów naczelnych, właścicieli mediów, ekspertów ds. mediów, profesorów mediów i komunikacji, jak również czołowych dziennikarzy z Europy Środkowowschodniej i południowej, a także media i zrzeszenia medialne.


SEEMO dba o przestrzeganie wolności prasy w Europie Środkowowschodniej i południowej i i reaguje i ataki na dziennikarzy wystosowując listy protestestacyjne do odpowiednich władz, organizacji, firm, wspólnot religijnych i innych grup. Poprzez misje SEEMO wspiera wolność prasy w krajach, w których ta wolność jest tłumiona, organizując spotkania z przedstawicielami rządów, dyplomatami, dziennikarzami instytucjami pozarządowymi oraz powołuje legalnych przedstawicieli i obrońców w sprawach sądowych.


W okresie od stycznia 2001 do grudnia 2014 roku organizacja SEEMO organizowała różne spotkania dla ponad 16.000 wydawców, przedstawicieli mediów, czołowych dziennikarzy i przedstawicieli władz regionalnych.


Niektóre z dorocznych spotkań SEEMO to: Forum Mediów Europy Południowo-Wschodniej (SEEMF), Komisja polityki medialnej, Dni medialne w Istambule, Dni Dziennikarstwa Śledczego. SEEMO siostrzane organizacje to: Międzynarodowe Akademie- – Międzynarodowe Centrum Medialne (IA-IMC), Międzynarodowa Akademia (IA), Międzynarodowe Centrum Medialne – Słowenii (IMC-SLO), Poludniowo-Centralna Europa PR Organizacje (SECEPRO) i SECEMO.


SEEMO współpracuje z międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi rządami , organizacjami pozarządowymi, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami medialnymi. W ramach pomocy dla dziennikarzy organizowane są również szkolenia. SEEMO promuje projekty młodych dziennikarzy i studentów mediów i komunikacji. Od 2001 roku zostało zorganizowanych ponad 50 warsztatów i seminariów dla Reporterow Śledczych i przedstawicieli miediów mniejszości narodowych.


Od 2004 roku SEEMO wydaje dla Europy Południowowschodniej i środkowej magazyn “De Scripto” jak również podręcznik „Medien Handbook”dla wschodniej i środkowej Europy.


Co roku przez SEEMO przyznawane sa rozne nagrody, jak np. Dr. Erharda Buska SEEMO- nagroda dla Lepszego Porozumienia, honoruje ona dziennikarzy w Europie Środkowowschodniej i Południowej , których praca przyczynia się do lepszego porozumienia ludzi w regionie i którzy kontynuują starania zakończenia podziału etnicznego, rasizmu i ksenofobii.Nagroda CEI-SEEMO „Investigative Journalism Award” (Dziennikarstwo Śledcze) i nagroda „SEEMO Human Right Award” (Praw Człowieka).


Kontakt: info@seemo.org i www.seemo.org
SEEMO Sekretarz Generalny Oliver Vujovic.