A SEEMO-RÓL

A Délkelet-európai Médiaszervezet (South East Europe Media Organisation – SEEMO) egy kormányon kívüli, nonprofit hálózat, amelynek tagjai dél-, kelet- és közép-európai újságok, folyóiratok, rádió- és tévéállomások, hírügynökségek és új médiumok szerkesztői, kiadói és vezető újságírói. Bizottságaival a SEEMO-nak az a célja, hogy hidat verjen a nemzetközi médiatevékenység és a regionális média fejlődése között. A SEEMO hálózata a térség nemzeti és lokális bizottságaiból áll, beleértve a különleges SEEMO projektirodát Belgrádban, valamint a SEEMO-IPI és SEEMO-SECEMO irodát Bécsben.

A SEEMO-t 2000 októberében alapította Zágrábban, Horvátország, dél-, kelet- és közép-európai vezető főszerkesztők, kiadók és zsurnalisztika és kommunikáció szakos tanárok csoportja, nemzetközi intézmények képviselőinek jelenlétében. A SEEMO legfontosabb tevékenységei közé tartozik a sajtószabadság védelme, ezért támogat újságírókat és kiadványokat Dél-, Kelet- és Közép-Európában.

A SEEMO kormány- és egyéb irodákhoz intézett sajtóközleményei és tiltakozó levelei több mint 60 százalékának pozitív eredménye volt az eddigiekben.

A SEEMO minden tiltakozása eljutott a vezető regionális és nemzetközi médiához, nemzeti és nemzetközi közigazgatási és kormányon kívüli szervezetekhez, politikusokhoz, valamint közéleti személyiségekhez és intézményekhez.

Eddig a SEEMO közvetlen segítséget nyújtott a térség újságíróinak műszaki felszerelés, pénzbeli támogatás és egyéb támogatások formájában.

A SEEMO megadta a szükséges támogatást azoknak az újságíróknak, akik halálos fenyegetést kaptak vagy támadás érte őket.

A SEEMO tagságában szerepel több mint 1500 főszerkesztő, kiadó, médiatulajdonos, médiaszakértő, zsurnalisztika és kommunikáció szakos tanár és vezető újságíró Dél-, Kelet- és Közép-Európából, mint egyén, továbbá sajtókiadvány és intézmény, mint testületi tag.

A SEEMO figyelemmel kíséri a sajtószabadságot Dél-, Kelet- és Közép-Európában, és reagál a fenyegetésekre és támadásokra, amelyek újságírókat és kiadványokat érnek oly módon, hogy ezekre az esetekre tiltakozó levelekben hívja fel kormányok, közszolgálati szervezetek, valamint vállalatok, vallási szervezetek vagy politikai és más csoportok figyelmét.

A SEEMO missziókat szervez sajtószabadság kérdésében olyan országokba, amelyekben a sajtószabadság veszélyben van, ezek keretében találkozókat szervez a kormány tisztségviselőivel, diplomatákkal, újságírókkal és civil szervezetekkel, bírósági ügyekben pedig jogi képviseletről és támogatásról gondoskodik.

A SEEMO rendszeres látogatásokat szervez sajtószabadság kérdésében minden országba, amelyeket felölel. 2001 januárja és 2014 decembere között a SEEMO több mint 16.000 főszerkesztőt, kiadót, vezető újságírót és közéleti személyiséget gyűjtött össze a térségből különböző találkozók keretében.

A SEEMO által szervezett évi rendezvények között van a Délkelet-európai Médiafórum (SEEMF), Médiapolitikai Bizottság, Isztambuli Médianapok és a Tényfeltáró újságírás napjai.

A SEEMO testvérszervezetei a Nemzetközi Akadémia – Nemzetközi Médiaközpont (IA-IMC), Nemzetközi Akadémia (IA), Nemzetközi Médiaközpont – Szlovénia (IMC-SLO), Dél-, Kelet- és Közép-Európai PR Szervezet (SECEPRO) és a SECEMO. A SEEMO tevékenyen együttműködik nemzetközi, regionális és nemzeti közigazgatási és civil szervezetekkel, alapítványokkal, médiaszervezetekkel, médiaegyesületekkel, uniókkal és intézményekkel. Újságíróknak segíteni azt is jelenti, hogy elősegíteni a képzésüket.

A SEEMO különböző projektek keretében támogat fiatal újságírókat, valamint zsurnalisztika és kommunikáció szakos egyetemi hallgatókat. 2001 óta több mint 50 műhelymunkát és szemináriumot szervezett kisebbségi és „mássági” sajtókiadványok tényfeltáró riporterei és képviselői számára. 2004 óta a SEEMO kiadja a „De Scripto”-t, egy Dél-, Kelet- és Közép-Európának szóló médiamagazint. A SEEMO kiadja továbbá a Dél-, Kelet- és Közép-Európai Média Kézikönyvét. Évente több kitüntetést is odaítél a SEEMO, egyebek között a Dr. Erhard Busek SEEMO-díjat a jobb egyetértésért, amellyel Dél-, Kelet- és Közép-Európában működő újságírókat tüntet ki, akik munkásságukkal elősegítik a térségben élő emberek közötti jobb megértés légkörének kialakítását és támogatják az etnikai megosztás, rasszizmus és xenofóbia felszámolására tett erőfeszítéseket, a CEI-SEEMO-díjat a tényfeltáró újságírásban elért eredményekért, valamint a SEEMO emberi jogok díját. Elérhetőség: info@seemo.org, www.seemo.org. SEEMO főtitkára: Oliver Vujović

A SEEMO-RÓL MONDTÁK:

“Semmi és senki sem tökéletes. Ez érvényes a délkelet-európai médiára is. Eddig a SEEMO számos alkalommal aggodalmát fejezte ki amiatt, ahogyan az újságírókhoz és a médiához viszonyulnak a nyilvánosságban, a politikai arénában és maguknak az újságíróknak a biztonságáért is. Európán belül közös a szólásszabadság szavatolásának felelőssége.”
Erhard Busek, a Duna-régió és Közép-Európa Intézet (Bécs, Ausztria) elnöke és a Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) koordinátora.

“Ezáltal szeretném kifejezni elismerésemet a SEEMO nemzetközi civil szervezetnek munkájáért, amellyel évek óta összefogja Dél- és Kelet-Európa szerkesztőit, kiadóit és vezető újságíróit. Tekintettel arra, hogy elnöki megbízatásom prioritásai közé tartozik a térség országainak megbékélése, több téren való együttműködés létesítése, valamint a nemzeteink közötti békés kapcsolatok fejlesztése, egyazon céljaink vannak.”
Ivo Josipović, Horvátország volt köztársasági elnöke, Zágráb, Horvátország

“A SEEMO fő feladatai között mindig is szerepelt a sajtószabadságért és a korrupció ellen folytatott küzdelem, akárcsak hálózat kiépítése a térség sajtóképviselői és a nemzetközi szintű szervezetek között. A SEEMO ma nagy tekintélynek örvend médiavállalkozások és médiatulajdonosok, újságírók körében, de a társadalom többi fontos tényezőjének körében is, beleértve vezető politikusokat és nemzetközi szervezeteket.”
Dr. Michael Spindelegger, Ausztria volt alkancellárja és külügyminisztere, Bécs, Ausztria

“A SEEMO-nak nélkülözhetetlen szerepe van az újságírók védelmében, támogatásában és vezetésében Dél-, Kelet- és Közép-Európában.”
Marina Constantinoiu, főszerkesztő, Jurnalul National, Bukarest, Románia

“A SEEMO reagálása és támogatása nagyon fontos volt számomra, nemcsak erkölcsi értelemben véve, hanem hozzájárult ahhoz, hogy az állami intézmények gyorsabban reagáljanak. A nemzetközi szervezeteknek a horvát hatóságokra gyakorolt ilyen típusú nyomása nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az esetet figyelemmel kísérik Horvátországon kívül.”
Drago Hedl, riporter, Jutarnji list, Zágráb – Eszék, publicista, Horvátország

“A SEEMO-tól támogatást kaptam kezdettől fogva, amikor nyílt leveleket intéztek Vojislav Koštunicához és Dragan Jočićhoz, akkoriban Szerbia kormányfőjéhez és belügyminiszteréhez. A SEEMO a támogatás, segítség és vigasz nagy forrása, amire szükségem volt az ellenem intézett támadások idején. Nagy köszönet a SEEMO-nak, minden kollégának, aki tagja a szervezetnek.”
Vladimir Mitrić, tudósító, Večernje novosti, Loznica, Szerbia

“Nem tudom eléggé hangsúlyozni az ilyen (SEEMO) támogatás fontosságát. Az enyémhez hasonló esetek láthatósága – otthon és nemzetközi szinten – valóban nagyon fontos.”
Anuška Delić, tényfeltáró újságíró, Delo, Ljubljana, Szlovénia

“Számomra a SEEMO nagyon fontos szervezet volt, amely lehetővé tette szakmai kibontakozásomat számos jelentős témában, platform, amely lehetővé tette, hogy együttműködjek kollégákkal az egész térségből, tapasztalatot és ismereteket cseréljünk egymással, segítség, amelyre akkor volt a legnagyobb szükségem, amikor megbetegedtem, de azért is, mert fenntartotta a teret, amelyben dolgozni tudtunk abban az időben, amikor a legintenzívebb és legveszélyesebb volt az elszigeteltség és a saját környezetemben rám nehezedő nyomás.”
Esad Hećimović, szerkesztő, OBN TV, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

“A nagy támogatás, melyet minden releváns, sajtójoggal és -szabadsággal foglalkozó nemzetközi szervezettől kaptam, sokat jelentett, mint a rendszerre gyakorolt nyomás, hogy visszarettentse a radikálisabb lépésektől, és hogy nyomozásra serkentse, ami az elkövetők nyomára vezetett. Köztük volt a SEEMO is, amely később rendszeresen figyelemmel kísérte az esetemet és tudósított róla.”
Željko Ivanović, alapító és tulajdonos, Vijesti napilap, Podgorica, Montenegró