O SEEMO:

SEEMO (South East Europe Media Organization) je regionální, nevládní a nezisková síť redaktorů, výkonných ředitelů médií a předních novinářů z novin, časopisů, rádiových i televizních stanic, tiskových agentur a nových médií v jižní, východní a střední Evropě. S pomocí svých komisí se SEEMO snaží o propojení mezinárodních mediálních aktivit a vývoje médií v regionu. SEEMO je síť zahrnující národní a místní komise v regionu, včetně speciální kanceláře SEEMO v Bělehradě, SEEMO-IPI kanceláře ve Vídni a SEEMO-SECEMO.


Organizace SEEMO byla založena v říjnu roku 2000 v Záhřebu v Chorvatsku skupinou předních šéfredaktorů, výkonných ředitelů médií a profesorů žurnalistiky a komunikačních studií z jižní, východní a střední Evropy a v přítomnosti zástupců mezinárodních institucí. Jedna z hlavních aktivit SEEMO je ochrana svobody tisku pomocí podpory novinářů a médií v jižní, východní a střední Evropě.


Přes 60 procent tiskových prohlášení SEEMO a jejich protestních dopisů vládním a dalším činitelům mělo v minulosti pozitivní dopad. Každé protestní prohlášení SEEMO je rozesláno předním regionálním a mezinárodním médiím, národním a mezinárodním organizacím vládního i nevládního charakteru, politikům, veřejným činitelům a institucím. Organizace SEEMO v minulosti pomohla novinářům v regionu poskytnutím technického vybavení, finanční podpory či jiné formy asistence. Organizace také poskytla nutnou pomoc novinářům, kteří se stali terčem výhružek smrtí či útoků. Mezi více než 1500 individuálních členů organizace se řadí šéfredaktoři, výkonní ředitelé médií, vlastníci médií, mediální experti, profesoři mediálních a komunikačních studií a přední novináří z jižní, východní a střední Evropy, spolu se sdělovacími prostředky a institucemi jako korporátními členy organizace.


Organizace SEEMO dohlíží na svobodu tisku v jižní, východní a střední Evropě a reaguje na hrozby a útoky na novináře a média formou protestních dopisů adresovaných vládám a mezivládním organizacím, jakož i firmám, náboženským organizacím či politickým a jiným skupinám. Také organizuje mise do zemí, v nichž panuje ohrožení svobody tisku, při kterých se její členové setkávají s vládními činiteli, diplomaty, novináři a nevládními organizacemi, a také poskytuje právní zastoupení a podporu při soudních řízeních.


Organizace SEEMO organizuje pravidelné návštěvy v zájmu svobody tisku v zemích, které zastupuje. Mezi lednem 2001 a prosincem 2014 se na různých setkáních organizace sešlo přes 16 tisíc šéfredaktorů, výkonných ředitelů médií, předních novinářů a veřejných činitelů z regionu. Mezi každoroční akce pořádané organizací SEEMO patří SEEMF (South East Europe Media Forum – Fórum médií jihovýchodní Evropy), Commission on Media Policy (Komise pro mediální politiku), Istanbul Media Days (Dny médií, Istanbul) a Investigative Journalism Days (Dny investigativní žurnalistiky). Mezi sesterské organizace SEEMO patří International Academy – International Media Center (IA-IMC, Mezinárodní akademie – Mezinárodní centrum médií), International Academy (IA – Mezinárodní akademie), International Media Center – Slovenia (IMC-SLO – Mezinárodní centrum médií-Slovinsko), South East and Central Europe PR Organisation (SECEPRO – Organizace PR jihovýchodní a střední Evropy) a SECEMO. SEEMO aktivně spolupracuje s mezinárodními, regionálními a národními vladními i nevládními organizacemi, nadacemi, mediálními organizacemi, mediálními asociacemi, odborovými organizacemi a institucemi.


Pomoc novinářům rovněž zahrnuje podporu jejich vzdělání. Organizace SEEMO podporuje mladé novináře a studenty médií a komunikace v rámci různých projektů. Od roku 2001 bylo zorganizováno již více než 50 workshopů a seminářů pro investigativní reportéry a představitele menšinových médií. Organizace od roku 2004 publikuje De Scripto, mediální časopis pro jižní, východní a střední Evropu. SEEMO také vydává South, East and Central Europe Media Handbook (Příručka médií jižní, východní a střední Evropy). Organizace také každoročně předává několik cen, včetně CEI=SEEMO Investigative Journalism Award (CEI-SEEMO Cena za investigativní žurnalistiku), SEEMO Human Rights Award (SEEMO Cena za lidská práva), či Dr Erhard Busek SEEMO Award for Better Understanding (SEEMO Cena Dr Erharda Buseka za lepší porozumění), která vyznamenává novináře v jižní, východní a střední Evropě, jejichž dílo podporuje atmosféru lepšího porozumění mezi národy v regionu a posiluje tak úsilí o ukončení etnických rozporů, rasismu a xenofobie.