ЗА SEEMO

Медийната организация за Югоизточна Европа (SEEMO) е регионална, неправителствена мрежа, с нестопанска цел, която е съставена от редактори, медийни ръководители и водещи журналисти, работещи във вестници, списания, радио- и телевизионни станции, информационни агенции и нови медии от Южна, Източна и Централна Европа. Със своите комисии SEEMO има за цел да създаде мост между международните медийни събития и медийните дейности в региона. SEEMO е мрежа, която включва национални и местни комисии в региона, включително специалния офис на организацията в Белград, както и намиращите се във Виена SEEMO-IPI и SEEMO-SECEMO.

SEEMO е основана през октомври 2000 година в Загреб, Хърватия от група водещи главни редактори, медийни ръководители и професори по журналистика и комуникации от Южна, Източна и Централна Европа, в присъствието на представители на международни институции. Една от основните дейности на организацията е защитаването на свободата на пресата чрез подпомагането на журналисти и медии от Южна, Източна и Централна Европа. Над 60 процента от прес съобщенията и протестните писма, публикувани от SEEMO и изпратени до държавни и други представители, са водили до положителни резултати в миналото. Всеки протест на SEEMO се разпространява до водещи регионални и международни медии, национални и международни правителтвени и неправителствени организации, политици, както и обществени личности и институции. В миналото SEEMO е предоставяло директна помощ на журналисти в региона, като им е предоставяло техническо оборудване, финансова и друга помощ. SEEMO е предоставяло необходимата помощ на журналисти, които са били жертва на смъртни заплахи, както и на такива, които са били нападани. Над 1500 главни редактори, медийни ръководители, медийни собственици, медийни експерти, университетски преподаватели в областта на медиите и комуникациите, както и водещи журналисти от Южна, Източна и Централна Европа са индивидуални членове на SEEMO. Редица водещи медийни организации и институции са също така и корпоративни членове на организацията.

SEEMO следи свободата на медиите в Южна, Източна и Централна Европа и реагира на заплахи и атаки срещу журналисти и медийни организации като разпраща протестни писма до правителства, междуправителствени организации, но също така и до някои фирми, религиозни организаици и някои политически и други групи. SEEMO организира мисии за защита свободата на пресата в държави, където свободата на пресата е застрашена. Тези мисии включват срещи с официални представители, дипломати, журналисти и неправителствени организации, както и предоставянето на правна помощ и подкрепа при съдебни дела. SEEMO редовно организира посещения по повод свободата на пресата във всички държави, които наблюдава. Между януари 2001 и декември 2014 година SEEMO е събрала над 16 000 главни редактори, медийни ръководители, водещи журналисти и общественици в региона по повод на различни срещи. Някои от годишните срещи организирани от SEEMO са Медийният Форум за Югоизточна Европа (SEEMF), Комисията за медийна политика, Медийни дни в Истанбул и Дни на Разследващата Журналистика. Сестринските организации на SEEMO са Международна академия- Международен медиен център (IA-IMC), Международна Академия (IA), Международен медиен център- Словения (IMC-SLO), ПР Организация за Югозападна и Централна Европа (SECEPRO) и SECEMO. SEEMO активно си сътрудници с международни, регионални и национални правителствени и неправителствени организации, фондации, медийни организации, медийни асоциации, съюзи и институции. Подпомагането на журналистите също така означава продължаването на тяхното образование. SEEMO подкрепя в различни проекти млади журналисти и студенти по журналистика и комуникации. От 2001 година насам SEEMO е организирала повече от 50 обучения и семинари за разследващи журналисти и представители на малцинствени медии. От 2004 година насам SEEMO издава списанието De Scripto, медийно списание за Южна, Източна и Централна Европа. SEEMO също публикува Медийното ръководство за Южна, Източна и Централна Европа. Организацията е също така инициатор на няколко годишни награди, включително на Наградата SEEMO на Др. Ерхард Бусек за подобряване на разбирателството, която отличава журналисти от Източна и Централна Европа, чиято работа насърчава климат на по-добро разбирателство между нациите в региона и подсилва усилията за прекратяване на етническите разделения, расизъм и ксенофобия, както и CEI-SEEMO наградата за разследваща журналистика и наградата на SEEMO за защита на човешките права.

За контакти: info@seemo.org, www.seemo.org.
Оливър Вуювич, генерален секретар на SEEMO.

ЦИТАТИ ЗА SEEMO:

“Нищо и никой не е съвършен. Това важи и за медиите в Югоизточна Европа. До този момент SEEMO е изразила многократно притеснения относно начина, по който журналистите и медиите са заплашвани официално, на политическата сцена както и като е взимала отношение за безопастността на журналистите. В рамките на Европа, отговорността да гарантираме медийната свобода е обща.“
Ерхард Бусек, президент на Института за Дунавския район и Централна Европа, Виена Австрия и координатор на Югоизточната инициатива за сътрудничество в Европа (SECI).

“Бих искал да похваля работата на международната неправителствена организация SEEMO, която събира на едно място редактори, медийни издатели и водещи журналисти от Южна и Източна Европа от много години. Тъй като един от приоритетите на президенския ми мандат е подпомагането на помирението между държавите в региона, установяването на сътрудничество в различни области и развитието на приятелски отношения между нациите, аз се стремя към същите цели.“
Иво Йосипович, бивш президент на Хърватия, Загреб, Хърватия

„ Основни задачи на SEEMO винаги са били борбата за медийна свобода и борбата против корупцията, както и изграждането на мрежи от медийни представители от региона с организации от международно равнище. Днес SEEMO е уважавана от медийни компании и медийни собственици, журналисти, но също така и от всички други важни фигури в обществотом включително и водещи политически представители и международни организации“.
Михаел Шпинделегър, бивш вице-канцлер и министър на външните работи на Република Австрия, Виена, Австрия

“Ролята на SEEMO е водеща за защитата, подкрепата и напътстваенто на журналистите от Южна, Изтона и Централна Европа.“
Марина Константиноиу, главен редактор на вестник Журналул Национал, Букурещ, Румъния

“Реакцията и подкрепата на SEEMO беше много важна за мен, не само в морално отношение, но също така те спомогнаха за по-бързото реагиране на държавните институции. Този вид натиск от международни организации към хърватските власти е изключително важен, защото показва, че случаят се следи и извън пределите на Хърватия.“
Драго Хедъл, репортер, Ютарний лист, Загреб- Осийек и автор, Хърватия

” Получих подкрепата на SEEMO още от самото начало, когато изпратихте отворени писма то Воислав Кощуница и Драган Йочич, министър-председателя и министъра на вътрешните работи на Сърбия по онова време. SEEMO е източник на голяма подкрепа, помощ и утеха, от които имах нужда по време на нападенията. Сърдечно благодаря на SEEMO и всички колеги, които са част от организацията.“
Владимир Митрич, кореспондент, Вечерние новости, Лозница, Сърбия

“Няма да бъде преувеличено, ако кажа колко е важна подобна подрекпа (на организацията SEEMO). “ Гласността- и на местно и на международно равнище- на случай, като моя е много важна.“
Анушка Делич, разследващ журналист във вестник Дело, Любляна, Словения

” За мен SEEMO беше много важна организация, която ми даде възможността да се развивам професионално в редица области, беше платформа, която ми даваше възможността да обменям опит и знания с колеги от целия регион и ми даде помощта, от която най-много имах нужда, когато се разболях, но също и осигуряването на пространство за работа, по времето когато изолацията и натискът в собственото ми обкръжение беше най-интензивна и най-опасна.“
Есад Хечимович, редактор, ОБН TV, Сараево, Босна и Херцеговина

“Огромната подкрепа, която получих от всички влиятелни международни организации, които се занимават с медийна свобода, означаваше много, защото по този начин беше притиснат режима да се въздържа от по-радикални действия и да започне разследване, така че нападателите да бъдат разкрити. Сред тях беше реакцията на SEEMO, която в последствие редовно следеше и докладваше за моя случай.“
Желко Иванович, издател и основател на всекидневника Виести в Подгорица, Черна Гора.